ကြေညာချက်များ

ကြေညာချက်

ကြေညာချက်

+++++++++++++++++++++++++++++++

နေပြည်တော်၊ ဒီဇင်ဘာ ၃၁

ပြည်ထောင်စုတရားလွှတ်တော်ချုပ်၏ ကြော်ငြာစာအမှတ်(၁/၂၀၂၀) ဖြင့် တရားရုံး အသီးသီးတွင် လစာနှုန်း ကျပ် ၂၁၆၀၀၀-၂၀၀၀-၂၂၆၀၀၀ ရရှိသော တရားရေးဝန်ထမ်းအဆင့် (၄) (ဒုတိယ မြို့နယ်တရားသူကြီးအဆင့် ) ရာထူးနေရာ ၈၀ (ကျား ၄၀ + မ ၄၀) လစ်လပ်လျက် ရှိပါသဖြင့် ၂၀၂၀ - ၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်တွင် တရားရေးဝန်ထမ်းအဆင့် (၄)  (ဒုတိယမြို့နယ် တရားသူကြီးအဆင့်) ရာထူးနေရာကို လျှောက်ထားလို သူများသည် အောက်ဖော်ပြပါ အချက်အလက်များအတိုင်း လျှောက်ထားနိုင်ကြောင်း ကြေညာပါသည်။

http://www.unionsupremecourt.gov.mm/sites/default/files/announcements/2020-12/Jo%20-%204%20(Advertisement).pdf

ကြေညာချက်များ

နှစ်စဉ် အစီအရင်ခံစာ