တရားလွှတ်တော်

တရားသူကြီး ဦးမြင့်စိုး

     တရားသူကြီး ဦးမြင့်စိုးအား ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး တရားလွှတ်တော်တရားသူကြီး တစ်ဦးအဖြစ် ၂၀၂၁-ခုနှစ်၊ ဇွန်လ ၁၀ ရက်နေ့က ခန့်အပ် တာဝန်ပေးခဲ့ပါသည်။ယင်းမတိုင်မီ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး တရားလွှတ်တော်တွင် တိုင်းဒေသကြီးတရားရေးဦးစီးမှူး (ညွှန်ကြားရေးမှူး) အဖြစ် တာဝန် ထမ်းဆောင်ခဲ့ပါသည်။

  ဦးမြင့်စိုးသည် တရားရေးဝန်ထမ်းအဆင့် (၄) အဖြစ် ၁၉၈၈ ခုနှစ်တွင် ဝင်ရောက် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပြီးနောက် ဒုတိယမြို့နယ်တရားသူကြီးအဖြစ် စတင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ ပါသည်။ ယင်းနောက် ရာထူးတိုးမြှင့်ခဲ့ရာတွင် တွဲဖက်မြို့နယ်တရားသူကြီး၊ မြို့နယ်တရားသူကြီး၊ ဒုတိယခရိုင်တရားသူကြီး၊ ခရိုင်တရားသူကြီး စသည်ဖြင့် (၃၃) နှစ်တိုင်အောင် တာဝန် ထမ်းဆောင်ခဲ့သူဖြစ်ပါသည်။

     အထူးသဖြင့် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးအတွင်း တိုင်းဒေသကြီးတရားရေးဦးစီးမှူးအဖြစ် ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ပဲခူးခရိုင်တရားသူကြီးအဖြစ် ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ အုတ်ဖိုမြို့နယ်တရားသူကြီးအဖြစ် ၂၀၀၈ ခုနှစ်၊ တောင်ငူမြို့နယ်တွဲဖက်တရားသူကြီးအဖြစ် ၂၀၀၄ ခုနှစ်၊ ပဲခူးတိုင်း (အနောက်ပိုင်း) တရားရုံး၊ ပြည်မြို့တွင် ဦးစီးအရာရှိအဖြစ် ၂၀၀၃ ခုနှစ် စသည်ဖြင့် ၅ နေရာတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင် ခဲ့ပါသည်။

     ဦးမြင့်စိုးသည် ၁၉၆၃ ခုနှစ်တွင် မွေးဖွားခဲ့သူဖြစ်ပြီး ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် ဥပဒေပညာဌာနမှ ပေးအပ်သည့် LLB (ဥပဒေဘွဲ့) ကို ၁၉၈၆ ခုနှစ် တွင် ရရှိခဲ့ပါသည်။ ဒေါ်ကြေးမုံစိုးရင်နှင့် လက်ထပ်ထိမ်းမြားခဲ့ပြီးနောက် သားသမီး (၃) ဦး ထွန်းကားခဲ့ပါသည်။