တရားလွှတ်တော်

တရားသူကြီး ဒေါ်အေးအေးသန့်

တရားသူကြီး ဒေါ်အေးအေးသန့်အား ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး တရားလွှတ်တော်တရားသူကြီး တစ်ဦးအဖြစ် ၂၀၁၉-ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၁၉ ရက်နေ့က ခန့်အပ် တာဝန်ပေး ခဲ့ပါသည်။ ယင်း မတိုင်မီ မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊ ပခုက္ကူခရိုင်၊ ခရိုင်တရားသူကြီးအဖြစ် ခန့်အပ်တာဝန်ပေး ခဲ့ပါသည်။

တရားသူကြီး ဒေါ်အေးအေးသန့်သည် တရားရေးဝန်ထမ်းအဖြစ် ၁၉၈၄ခုနှစ်တွင် ဝင်ရောက်ခဲ့ရာ၌ တရားရေးဝန်ထမ်းအဆင့် (၄) အဖြစ် ခန့်အပ်တာဝန် ပေးခံရပါသည်။ ယင်းနောက် ရာထူးများတိုးမြှင့်ခဲ့ရာတွင် တွဲဖက်မြို့နယ်တရားသူကြီး၊ မြို့နယ်တရားသူကြီး၊ ဒုတိယ ခရိုင်တရားသူကြီး၊ ခရိုင်တရားသူကြီးစသည်ဖြင့် နှစ်ပေါင်းများစွာ တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ရပါသည်။ ဒေါ်အေးအေးသန့်သည် ၅-၁၁-၁၉၆၁ တွင် မွေးဖွားခဲ့ပြီး ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် (ပင်မ) မှ ပေးအပ်သော LL.B ဥပဒေဘွဲ့အား ၁၉၈၃-ခုနှစ်တွင် ရရှိခဲ့ပါသည်။ ဆက်လက်၍ တရားသူကြီးဒေါ်အေးအေးသန့်သည်  WIPO ACADEMY (the distance learning Advance, Course Copyring and related Rights General Course an intellectual Property and Trademarks, Industrial Designs and Geographical Imdication) အားလည်း တက်ရောက်လျက်ရှိပါသည်။. ဒေါ်အေးအေးသန့်သည် ဦးခင်မင်း (တရားရုံးချုပ်ရှေ့နေ) နှင့် ၁၉၉၇ ခုနှစ်တွင် လက်ထပ်ထိမ်းမြားခဲ့ပါသည်။ ၎င်းတို့တွင် တစ်ဦးတည်းသော သားတစ်‌ယောက်ရှိပါသည်။ ၎င်းမှာ ကွယ်လွန်သွားပြီး ဖြစ်ပါသည်။