တရားလွှတ်တော်

တရားသူကြီးများ


Judge Image

ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးတရားလွှတ်တော် တရားသူကြီးချုပ် ဒေါ်လွင်လွင်အေးကျော်

ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးတရားလွှတ်တော်တရားသူကြီးချုပ် ဒေါ်လွင်လွင်အေးကျော်သည်

Read More
Judge Image

တရားသူကြီး ဒေါ်ခင်မာဆွေ

တရားသူကြီး ဒေါ်ခင်မာဆွေအား ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး တရားလွှတ်တော်တရားသူကြီး တစ်ဦးအဖြစ် ၂၀၁၉-ခုနှစ်၊ ဩဂုတ်လ ၁၆ ရက်နေ့က ခန့်အပ်တာဝန်ပေးခဲ့ပါသည်။

Read More
Judge Image

တရားသူကြီး ဒေါ်အေးအေးသန့်

တရားသူကြီး ဒေါ်အေးအေးသန့်အား ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး တရားလွှတ်တော်တရားသူကြီး တစ်ဦးအဖြစ် ၂၀၁၉-ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၁၉ ရက်နေ့က ခန့်အပ် တာဝန်ပေးခဲ့ပါသည်။

Read More
Judge Image

တရားသူကြီး ဦးမြင့်စိုး

တရားသူကြီး ဦးမြင့်စိုးအား ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး တရားလွှတ်တော်တရားသူကြီး တစ်ဦးအဖြစ် ၂၀၂၁-ခုနှစ်၊ ဇွန်လ ၁၀ ရက်နေ့က ခန့်အပ် တာဝန်ပေးခဲ့ပါသည်။

Read More