တရားရုံးလိပ်စာများ

တရားရုံးလိပ်စာများ


 • ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးတရားလွှတ်တော်

  ရန်ကုန်-မန္တလေးလမ်းမကြီး၊

  ရုံးကြီးရပ်ကွက်၊

  ပဲခူးမြို့။

 • ပဲခူးခရိုင်တရားရုံး

  ရန်ကုန်-မန္တလေးလမ်းမကြီ၊ 

  ရုံးကြီးရပ်ကွက်၊

  ပဲခူးမြို့။

 • တောင်ငူခရိုင်တရားရုံး

  (၂၀) ရပ်ကွက်၊

  တောင်ငူမြို့။

 • သာယာ၀တီခရိုင်တရားရုံး

  ရာပြည့်လမ်း၊

  စျေးပိုင်းရပ်ကွက်၊

  သာယာ၀တီမြို့။