တရားရုံးလိပ်စာများ

တရားရုံးလိပ်စာများ


 • ပဲခူးခရိုင်တရားရုံး

  ရန်ကုန်-မန္တလေးလမ်းမကြီ၊ 

  ရုံးကြီးရပ်ကွက်၊

  ပဲခူးမြို့။

 • ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးတရားလွှတ်တော်

  ရန်ကုန်-မန္တလေးလမ်းမကြီး၊

  ရုံးကြီးရပ်ကွက်၊

  ပဲခူးမြို့။