တရားရုံးလိပ်စာများ

တရားရုံးလိပ်စာများ


 • ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးတရားလွှတ်တော်

  ရန်ကုန်-မန္တလေးလမ်းမကြီး၊

  ရုံးကြီးရပ်ကွက်၊

  ပဲခူးမြို့။

 • ပဲခူးခရိုင်တရားရုံး

  ရန်ကုန်-မန္တလေးလမ်းမကြီ၊ 

  ရုံးကြီးရပ်ကွက်၊

  ပဲခူးမြို့။

 • ညောင်လေးပင်ခရိုင်တရားရုံး

  မြို့မ(၂)ရပ်ကွက်၊ ရုံးကြီးရပ်ကွက်၊ ညောင်လေးပင်မြို့။

 • တောင်ငူခရိုင်တရားရုံး

  (၂၀) ရပ်ကွက်၊

  တောင်ငူမြို့။