တရားရုံးလိပ်စာများ

တရားရုံးလိပ်စာများ


 • ဝေါမြို့နယ်တရားရုံး

  မင်းလမ်း၊

  ချမ်းမြသာစည်ရပ်ကွက်၊

  ဝေါမြို့။

 • ဒိုက်ဦးမြို့နယ်တရားရုံး

  အမှတ်(၈)၊

  ဒရယ်မီးရပ်ကွက်၊

  ဒိုက်ဦးမြို့။

 • ညောင်လေးပင်မြို့နယ်တရားရုံး

  မြို့မ(၂)ရပ်ကွက်၊

  ရုံးကြီးရပ်ကွက်၊

  ညောင်လေးပင်မြို့။

 • ကျောက်တံခါးမြို့နယ်တရားရုံး

  ဈေးပိုင်းရပ်ကွက်၊

  ကျောက်တံခါးမြို့