ရှေ့နေရှေ့ရပ်ကဏ္ဍ

ရှေ့နေရှေ့ရပ်ကဏ္ဍ

ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးအတွင်း လိုက်ပါဆောင်ရွက်နေသော အထက်တန်းရှေ့နေများအား တစ်နှစ်တစ်ကြိမ်ရှေ့နေလိုက်ပါခွင့် သက်တမ်းတိုးမြှင့်ပေးခြင်းကို နှစ်စဉ်စက်တင်ဘာလ    ( ၁ ) ရက်နေ့မှ အောက်တိုဘာလ ( ၁ ) ရက်နေ့အထိ သက်ဆိုင်ရာခရိုင်တရားရုံးများတွင် ဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိပါသည်။