ဝန်ဆောင်မှုများ

ဝန်ဆောင်မှုများ

ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးတရားလွှတ်တော် Website နှင့် Facebook Page တွင် တရားရုံးဆိုင်ရာ သတင်းများ၊ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး တရားလွှတ်တော်၏ ကြိုတင်အမှုခေါ်စာရင်းများ၊ စီရင်ချက်ချမှတ်သည့် အမှုစာရင်းများအား အချိန်နှင့်တစ်ပြေးညီ ထုတ်ပြန် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။
သတင်းမီဒီယာဥပဒေနှင့်အညီ တရားစီရင်ရေးဆိုင်ရာ သတင်းအချက်အလက်များ ရယူနိုင်ရန် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ ခရိုင်နှင့်မြို့နယ်တရားရုံးများတွင် ( Court Information Officer ) သတင်းပြန်ကြားရေး အရာရှိများ ခန့်ထားပြီး ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။